ส.ป.ก.รับซื้อที่ดิน

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ส.ป.ก.เตรียมจัดหาที่ดินทำกิน เพื่อนำมาจัดสรร ให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ทำกินเพียงเล็กน้อยและไม่สามารถสร้างรายได้ได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยมีเป้าหมายในการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินใหม่ 7 จังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร อ่างทอง สิงห์บุรี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กำแพงเพชร เพชร บูรณ์ เป็นต้น เพราะเป็นจังหวัดใหม่และเขตเหล่านั้นไม่มีที่ดินที่เป็นของรัฐ ดังนั้น ส.ป.ก.จึงต้องการซื้อที่ดินของเอกชนที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ มาเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน และนำเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กำลังจะจบการศึกษาทางด้านเกษตรกรรมเข้ามาประกอบอาชีพการเกษตร โดยให้เข้าสู่ระบบการเช่าหรือเช่าซื้อ ซึ่งหากเจ้าของที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวสนใจสามารถนำที่ดินของตนมาเสนอขายให้ส.ป.ก. ได้ที่โทรศัพท์ 0-2567-0851 โทรสาร 0-2567-4787 ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.52 จนถึง วันที่ 31 มี.ค.52 ในเวลาราชการ และขอเชิญเข้าร่วมงานวันเปิดศูนย์ตลาดนัดที่ดิน จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 15 ม.ค.ปีนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด