คค.เร่งปรับพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต

คค.เร่งปรับพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการ แทนปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาจราจรถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่ง ระยะเร่งด่วน ในเขต กทม. และปริมณฑล เห็นสมควรการปรับปรุงพื้นที่ตลอดแนวทางเดินเท้า ในลานจอดรถส่วนที่มีหลังคาคลุมทางเดิน ระยะทางประมาณ 380 เมตร ให้เป็นพื้นที่สำหรับหยุดรถส่งผู้โดยสาร สำหรับรถตู้มวลชนรับ - ส่งของเมืองทองธานี รถแท็กซี่ และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น 3 ส่วน และปรับการจอดรถพื้นที่ริมรั้ว เป็นการจอดทำมุม 45 องศา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และการหยุดรถส่งบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า นายศิลปชัย ยัง เปิดเผยว่า ในที่ประชุมได้เสนอให้คณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่ง ระยะเร่งด่วน ในเขต กทม. และปริมณฑล พิจารณาการแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง และบนทางพิเศษ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ ช่วงเวลาเร่งด่วน จะมีปริมาณรถที่รอเข้าด่านเก็บค่าผ่าทางสะสมเป็นทางยาว ทำให้การจราจรติดขัดในถนนสายหลัก ผู้ใช้ทางพิเศษ ไม่เตรียมเงินให้พอดีกับค่าผ่านทาง และไม่มีบัตร EASY PASS โดยปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดแถวคอยสะสมระยะยาวถึงบนทางพิเศษ เนื่องจากถนนที่เชื่อมต่อกับทางพิเศษ ไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรบนถนนหลักและทางพิเศษได้ ที่ประชุมได้มอบ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินการร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาต่อไปนอกจากนี้ นายศิลปชัยเปิดภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่ง ระยะเร่งด่วน ในเขต กทม. และปริมณฑล ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และการจัดการจราจร โครงการต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนกาญจนาภิเษก บริเวณจุดตัดถนนราชพฤกษ์ โดยการจัดการปรับปรุงการเดินรถบนทางคู่ขนาน และบริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน ให้เป็นการเดินรถทางเดียว โดยให้รถบนถนนบางพรม ที่มาจากถนนพุทธมณฑล สาย 1 เลี้ยวซ้ายไปใช้จุดกลับรถบนถนนราชพฤกษ์ ใต้สะพานข้ามคลองบางระมาด สำหรับรถบนถนนบางพรม ที่มาจากถนนจรัญสนิทวงศ์ สามารถกลับรถได้ตามเดิม สำหรับการจัดเส้นทางรถดังกล่าว ให้ดำเนินการหลังถนนของ กทม. สร้างเสร็จ นอกจากนี้ มอบให้สำนักการโยธา กทม. ดำเนินการขยายผิวทางจราจร บริเวณแยกถนนดังกล่าวด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!