ปภ.จัดถกแจงเยียวยา5พันบ.อุทกภัยใต้

ปภ.จัดถกแจงเยียวยา5พันบ.อุทกภัยใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายวิบูลย์  สงวนพงศ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปิดเผยว่า  เพื่อเป็นการเร่งรัดให้จังหวัด ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย 5,000 บาท แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จึงได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา ครัวเรือนละ 5,000 บาท   ให้กับกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยภาคใต้ 11 จังหวัด ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบด้วย ผู้แทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555  ณ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ผู้แทนจังหวัดสงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง และยะลา โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนธนาคารออมสิน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย 5,000 บาท ในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างรวดเร็ว และแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!