ตากตั้งศูนย์เฉพาะกิจสู้ภัยแล้ง

ตากตั้งศูนย์เฉพาะกิจสู้ภัยแล้ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายวุฒิ สิทธิสุราษฎร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ขณะนี้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดตาก เริ่มประสบความแห้งแล้ง เป็นเหตุให้ราษฎรขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตรโดยทั่วไป และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น ระดับน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ น้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ประกอบกับต้องเจอกับภาวะควันพิษจากไฟป่า และสภาพอากาศที่ไม่ดี มลภาวะเป็นพิษ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดตาก ปี 2555 ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก และได้สั่งการให้แต่ละอำเภอ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้เร่งจัดทำบัญชีหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง และแผนแจกจ่ายน้ำให้แก่ราษฎร ตามข้อมูลหมู่บ้านและชุมชน ที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง ที่ได้สำรวจ อีกทั้งกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำ ณ สถานที่ ที่สะดวกกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!