ปภ.ประกาศภัยแล้ง5จว.ในภาคเหนือ-อีสาน

 ปภ.ประกาศภัยแล้ง5จว.ในภาคเหนือ-อีสาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ขณะนี้มีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 5 จังหวัด 45 อำเภอ 295 ตำบล 1,413 หมู่บ้าน แยกเป็น ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ลำพูน สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ เลย และจันทบุรี ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 – 18 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง  

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!