เขตปทุมวันจัดอบรมการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว

เขตปทุมวันจัดอบรมการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นางสาวอุไร อนันตสิน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ฐานะคณะกรรมการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภา กทม. ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน จัดโครงการอบรม เรื่อง "การป้องกันความรุนแรงในครอบครัว" ให้กับแกนนำชุมชนและอาสาสมัครศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน 185 คน โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิสตรีและกลุ่มป้องกันความรุนแรง ในครอบครัวร่วมบรรยาย ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน โดย ส.ก.อุไร เขตปทุมวัน กล่าวว่า เป็นโครงการนำร่อนในพื้นที่เขตปทุม และจะหารือกับประธานสภา กทม. และสมาชิกสภา กทม. 50 เขต เพื่อจัดอบรมโครงการและสร้างเครือข่ายชุมชนทั้ง 50 เขต ในการร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว มุ่งหวังให้ประชาชนมีความเข้าใจเรียนรู้ ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งยังเป็นการสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ตามนโยบายกรุงเทพมหานครอีกด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!