พณ.ถกกก.ชายแดนสั่งเร่งตั้งเขตศก.แม่สอด

พณ.ถกกก.ชายแดนสั่งเร่งตั้งเขตศก.แม่สอด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจชายแดน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและรัฐบาล ให้ดำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอด ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบและควรเร่งรัดรัฐบาลให้ดำเนินการจัดตั้งเขต ศก.แม่สอดโดยเร็ว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC  โดยจะครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอชาย แดนไทย-พม่า คือ อ.แม่สอด เป็นพื้นที่พัฒนาการลงทุน ด้านอุตสาหกรรม-การค้าชายแดนและการท่องเที่ยว ส่วน เขต อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด เป็นพื้นที่พัฒนาการผลิต ด้านเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับ อ.แม่สอด และประเทศเพื่อนบ้าน ที่ประชุม ยังจะเสนอให้รัฐบาล สนับสนุนงบประมาณในโครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอด เช่นการก่อสร้างถนน 4 ช่องทางจราจร แม่สอด-ตาก บนระเบียงเศรษฐกิจ EWEC การปรับปรุงและขยายสนามบินแม่สอด

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!