ผุดค่ายเยาวชนสมองแก้ว

น.ส.ศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 22 เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 20-26 เม.ย.นี้ โดยผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.ที่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม หรือซีเอสอาร์ ที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้การสนับสนุน ในการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับเยาวชน โดยในปีนี้แม้สภาวะเศรษฐกิจจะค่อนข้างผันผวน แต่ไม่มีนโยบายในการลดงบประมาณในด้านนี้แต่อย่างใด

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด