ต้อย เศรษฐา ขึ้นแท่นศิลปินแห่งชาติ ปี 54

ต้อย เศรษฐา ขึ้นแท่นศิลปินแห่งชาติ ปี 54
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เพื่อพิจารณาคัดเลือกศิลปินแห่งชาติปี 2554 หลังการประชุมร่วม 3 ชั่วโมง นางสุกุมล แถลงผลการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน ผู้มีความสามารถ และอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจนโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2554 ใน 3 สาขา จำนวน 9 คน ดังนี้  สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (จิตรกรรม) นายเมธา บุนนาค (สถาปัตยกรรม) นายทองร่วง เอมโอษฐ(ประณีตศิลป์-ศิลปคนะปูนปั้น) สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายประภัสสร เสวิกุล(นวนิยายและกวีนิพนธ์) นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี(เรื่องสั้นและกวีนิพนธ์) สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางรัจนา พวงประยงค์(นาฏศิลป์ไทย-ละคร) นายนคร ถนอมทรัพย์(ดนตรีสากล-ประพันธ์และขับร้อง) นายเศรษฐา ศิระฉายา (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)และรศ.สดใส พันธุมโกมล(ละครเวทีและละครโทรทัศน์)สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกศิลปินแห่งชาตินี้ประกอบด้วย 3 หลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะและเป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะ รวมถึงเป็นต้นแบบศิลปะแขนงนั้น 2. คุณค่ามาตรฐานผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ  เช่น  ผลงานต้องสื่อให้เห็นถึงคุณค่าในความดี  ความงาม  คุณค่าทางอารมณ์  สะท้อนความเป็นธรรมชาติ  หรือสถานภาพทางสังคม และวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย  เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของชาติไม่ลอกเลียนแบบจากผู้อื่น และ 3.มีการจัดแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐานอ้างอิง โดยเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด พัฒนาการทางงานศิลปะอย่างเด่นชัด ผลงานได้รับรางวัลหรือเกียรติคุณ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดย ศิลปินแห่งชาติทั้งหมดจะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันศิลปินแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!