กระทรวงเศรษฐกิจอัดฉีด 6พันล้านชะลอเลิกจ้างงาน

กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรมจับมือแก้ปัญหาเลิกจ้างแรงงาน ใช้มาตรการทางการเงินปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำสุดๆ วงเงิน6 พันล้านบาท หวังชะลอการเลิกจ้าง โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี แบงก์) โดย นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจนรักษาการกรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอี แบงก์ และสำนักงานประกันสังคม โดย นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในโครงการสินเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงาน วงเงิน 6,000 ล้านบาท

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการ เอสเอ็มอี แบงก์กล่าวถึงโครงการนี้ว่า นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายไพฑูรย์ แก้วทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสินเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงานครั้งนี้ ณ ธนาคารเอสเอ็มอีสำนักงานใหญ่

การลงนามโครงการนี้ เป็นความร่วมมือของ 3 กระทรวงเศรษฐกิจหลัก คือกระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อลดผลกระทบระยะสั้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโครงการนี้จะเป็นมาตรการจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการSMEs เพื่อชะลอการเลิกจ้างและป้องกันการขยายตัวของการเลิกจ้างในภาคอุตสาหกรรมและบริการ เน้นการช่วยเหลือรักษาผู้ประกอบการที่มีกิจการแล้ว เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนหรือ ทุนหมุนเวียน ขยาย ปรับปรุงกิจการให้ดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุดซึ่งจะส่งผลให้เกิดการชะลอการเลิกจ้างและป้องกันการขยายตัวของการเลิกจ้างตามนโยบายรัฐ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ สามารถขอวงเงินกู้ ตั้งแต่ 50,000 บาทถึงไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ 5 % ต่อปี ระยะเวลาการช่วยเหลือไม่เกิน 5 ปี

ธนาคารได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯจากสำนักงานประกันสังคม นำเงินกองทุนประกันสังคมลงทุนในเงินฝากของธนาคารมีระยะเวลา5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนเงินฝาก ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จำนวนเงินในเบื้องต้น 6,000ล้านบาท และเพิ่มขึ้นได้ตามความจำเป็นซึ่งจะส่งผลทำให้ธนาคารมีต้นทุนต่ำสามารถสนับสนุนสินเชื่อในโครงการฯได้และจากผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมจำนวน 382,000 รายมีแรงงานที่ประกันตนจำนวน 9.3 ล้านคนจึงคาดว่าในเบื้องต้นโครงการนี้จะช่วยรักษาสถานภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้ ประมาณ 600 รายและคาดว่าจะรักษาการจ้างงานของผู้ใช้แรงงานได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน

นอกจากนี้ธนาคารจะประสานงานกับ บสย. เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง และต้องการประกอบกิจการของตนเองแต่ขาดหลักประกันสินเชื่ออีกด้วย โดยผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม สามารถติดต่อของสินเชื่อโครงการฯได้ที่ เอสเอ็มอี แบงก์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 1357

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!