คลังเก็บรายได้Q1ปีงบประมาณ55ขึ้น7.7พันล.

คลังเก็บรายได้Q1ปีงบประมาณ55ขึ้น7.7พันล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2555 ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 402,809 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วเล็กน้อย (7,749 ล้านบาท) ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 489,816 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 108,555 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.1 เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่มีผลบังคับใช้ ทำให้รัฐบาลขาดดุลเงินงบประมาณ 87,007 ล้านบาท เมื่อรวมกับการขาดดุลเงินนอกงบประมาณ 169,606 ล้านบาท (จากการไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง รายจ่ายเหลื่อมจ่ายจากปีงบประมาณก่อน และการถอนเงินฝากคลังของเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 256,613 ล้านบาท และ เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 มีจำนวน 264,677 ล้านบาท ทั้งนี้ สรุปสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ในภาพรวม และความเข้มแข็งของฐานะการคลังอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหากเศรษฐกิจมีการขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้น ในช่วงต่อไปจากการดำเนินมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ก็จะส่งผลให้ฐานะการคลังอยู่ในระดับที่มั่นคงได้ตลอดปีงบประมาณ 2555

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!