กอ.รมน.จัดอบรมการเลี้ยงปลา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


พ.อ.ฐิติวัฒน์ ศรีสังข์บุญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 เปิดเผยว่า กองกำลังสุรนารี , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนขึ้น และให้ราษฎรในตำบล เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกขนาดเล็ก เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน มีราษฎรเข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลา 160 คน  การอบรม มี 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 55 รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 55 ทั้งนี้ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม อาทิ  ผ้าพลาสติกปูบ่อปลา ตาข่ายสีฟ้า พันธุ์ปลาดุก 300 ตัว จุลินทรีย์ EM เมล็ดพันธุ์ผัก 5 ชนิด หลักสูตรในการอบรมประกอบด้วย การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ EM ในการทำปุ๋ยหมัก บำบัดน้ำเสีย เพื่อลดต้นทุนในการทำการเกษตรอีกด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!