เศรษฐกิจทรุดพ่นพิษเด็กโลก

เมื่อ 6 ม.ค. นางอนุพามา เรา ซิงห์ ผู้อำนวยการกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก แถลงในที่ประชุมประเมินผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเด็ก จัดขึ้นในสิงคโปร์ ว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและปัญหาวิกฤตการเงินโลกนั้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กนับล้าน เนื่องจากแม่ไม่มีเงินพอจะซื้อหาอาหาร ทำให้ป่วยเป็นโรคโลหิตจางส่งผลต่อสุขภาพทารกในครรภ์ ทั้งยังมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยลง ถ้ารัฐบาลในเอเชียไม่เร่งหาทางแก้ไขปัญหานี้จะเป็นเหตุให้อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดในภูมิภาคเพิ่มเป็นร้อยละ 3-10 และภาวะเด็กขาดสารอาหารเพิ่มเป็นร้อยละ 10

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด