ไพโรจน์ถวายพระพรจะทำงานเพื่อความยุติธรรม

ไพโรจน์ถวายพระพรจะทำงานเพื่อความยุติธรรม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนข้าราชการศาลฎีกา แสดงความจงรักภักดี ปีติโสมนัส เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ในงานด้านศาลยุติธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นปราชญ์ในสาขานิติศาสตร์ เข้าถึงหลักกฎหมายอย่างถ่องแท้ ลึกซึ้ง เป็นหลักชัยสูงสุด ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งสัตยาธิษฐาน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อความยุติธรรม แด่ปวงชาวไทย

จากนั้น พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำทหารถวายสัตย์ปฏิญาณ กล่าวว่า ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ว่า ข้าพระพุทธเจ้า จักยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละออง
ธุลีพระบาท จนชีวิตหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์ ทั้งจะปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!