UNเตือนพื้นที่เพาะปลูกอาหารโลกถูกทำลาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟเอโอ เผยแพร่รายงานเรื่องภาวะของพื้นดินโลก และทรัพยากรน้ำ เพื่ออาหารและการเกษตร พบว่า พื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกอาหาร 1 ใน 4 ของโลก กำลังถูกทำลายจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง,การทำเกษตรที่ผิดวิธี รวมถึงการใช้ที่ดินเพื่อปลูกพืช สำหรับทำเชื้อเพลิงชีวภาพ และหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป จะส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารป้อนมนุษย์ทั้งโลก ซึ่งภายในปี 2050 หรืออีก 39 ปีข้างหน้า เกษตรกรจะต้องเพิ่มผลผลิตให้ได้ร้อยละ 70 จากปัจจุบันเพื่อให้เพียงพอสำหรับประชากรโลกที่คาดว่า จะเพิ่มเป็น 9,000 ล้านคนติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!