กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมบำบัดนักโทษก่อนปล่อย

กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมบำบัดนักโทษก่อนปล่อย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่โรงอบรมเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิบูลย์ ธรรมมะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายนริศ รัตโน ผอ.ส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำร่วมกัน จัดกิจกรรมครอบครัวบำบัด โดยการนำญาติ พ่อ แม่ พี่ น้อง สามี ภรรยาเข้าร่วมให้กำลังใจกับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษภายในเรือนจำ ตามโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ผอ.ส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 กรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟู พัฒนา และเป็นสวัสดิการในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ ตลอดจนเกิดจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม

ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมครอบครัวบำบัด ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ครอบครัว ญาติ พ่อ แม่ พี่ น้อง สามี ภรรยาของผู้ต้องขังเข้าได้มาร่วมให้กำลังใจ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!