น้ำท่วมใน 22 จว. ยอดตายพุ่ง 628 ราย

น้ำท่วมใน 22 จว. ยอดตายพุ่ง 628 ราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานสถานการณ์อุทกภัย และประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ใน 2 พื้นที่คือ ประเทศไทยตอนบน 15 จังหวัด และภาคใต้ 7 จังหวัด รวม 22 จังหวัด โดยสถานการณ์อุทกภัยประเทศไทยตอนบน ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 15 จังหวัด ราษฎรได้รับความ
เดือดร้อน 1,820,668 ครัวเรือน 4,881,749 คน อาทิ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา และ กรุงเทพมหานคร และมีผู้เสียชีวิต 621 ราย สูญหาย 3 คน

ส่วนสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ มีพื้นที่ประสบอุทกภัยและประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 7 จังหวัด ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 154,144 ครัวเรือน 324,242 คน อาทิ จังหวัดพัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี มีผู้เสียชีวิต 7 ราย

ขณะที่สถานการณ์ภัยหนาว ปัจจุบันประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 1 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ใน 2 อำเภอ 11 ตำบล 140 หมู่บ้าน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!