แนะชาวไร่ อย่าเผาอ้อยส่งโรงงาน

แนะชาวไร่ อย่าเผาอ้อยส่งโรงงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.กิติศักดิ์ พรพรหมวินิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในฐานะเลขาธิการสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ เริ่มตัดอ้อยป้อนส่งเข้าโรงงาน เพื่อหีบอ้อยเป็นน้ำตาลแล้ว ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลพบพื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ ยังคงมีการเผาอ้อยก่อนตัดผลผลิต ทั้งๆ ที่เพิ่งเริ่มเปิดหีบอ้อยใหม่ โดยพื้นที่ภาคเหนือมีการเผาอ้อยสูงถึง 49.7 % ขณะที่ภาคกลางมีการเผาอ้อย 21.8 % และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอ้อยไฟไหม้ 37.8 % ซึ่งอัตราการเผาอ้อยในช่วงปลายฤดูหีบจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากโรงงานมีความต้องการอ้อยมาก เกษตรกรจึงเร่งเผาอ้อยเก็บผลผลิต เพื่อที่จะตัดส่งโรงงานได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ดร.กิติศักดิ์ กล่าวว่า การเผาอ้อยมีผลเสียที่กระทบต่อผู้ปลูกอ้อยโดยตรง และเห็นได้ชัดเจน คือ น้ำหนักอ้อยจะลดลง เนื่องจากการเผาใบอ้อยจะทำให้สูญเสียความชื้น ส่งผลให้อ้อยที่ตัดมีน้ำหนักหายไปส่วนหนึ่ง โดยอ้อยหนึ่งตันน้ำหนักจะสูญเสียไปราว 80-100 กิโลกรัม ทำให้รายได้ของเกษตรกรจะลดลง 60-80 บาทต่อตัน ถ้าผลิตอ้อยได้ไร่ละ 10 ตัน เกษตรกรจะสูญเสียรายได้มากถึง 600-800 บาท และการตัดอ้อยไฟไหม้ส่งเข้าโรงงานยังจะถูกตัดราคาอีกตันละ 20 บาทด้วย

นอกจากนี้ การเผาอ้อยจะทำให้เกิดปัญหาดินเสื่อม สูญเสียอินทรีย์วัตถุในดิน ทำให้การปลูกอ้อยต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร และยังมีผลต่อการไว้ตออ้อยด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!