มท.ผลักดันนโยบายเร่งด่วนลงชายแดนใต้

มท.ผลักดันนโยบายเร่งด่วนลงชายแดนใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ได้จัดการประชุมครั้งที่ 4/2554 ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ โดยสาระสำคัญของการชุม คือ เพื่อผลักดันการดำเนินนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภา ด้านการสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีจำนวนกว่า 450,000 คน เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนและนักศึกษากลุ่มนี้มีปัญหาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ต่ำกว่าร้อยละ 50

นอกจากนี้ จะพิจารณาแผนการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนยากจน ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งเพื่อลดความรู้สึกหวาดระแวง ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ที่จะพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!