ลำปางพบผู้ประสบภัยหนาวกว่า135,082คน

ลำปางพบผู้ประสบภัยหนาวกว่า135,082คน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รอง ผวจ .ลำปาง รักษาการแทน ผวจ.ลำปาง เปิดเผยว่า ในปีนี้ จากการสำรวจผู้ประสบภัยหนาว ทั้ง 13 อำเภอของ จ.ลำปาง มีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหนาว กว่า 135,082 คน ซึ่งคาดว่า อากาศที่หนาวเย็นในปีนี้ จะยาวนานและหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วน อำเภอที่พบ อ.งาว ซึ่งเป็นอำเภอเหนือสุดของจังหวัดลำปาง มีราษฎรที่จะประสบภัยหนาวมากที่สุด กว่า 21,944 คน รองลงมา คือ อ.วังเหนือ อ.แม่เมาะ และ อ.เถิน จากการสำรวจราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ต้องการเครื่องนุ่มห่มกันหนาว และต้องการให้ ภาครัฐ แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวกว่า 103,805 ผืน ส่วนที่เหลือจะเป็นเสื้อกันหนาว และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาวของจังหวัด ทางจังหวัด จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาภัยหนาว ขึ้นแล้ว