รมว.ตปท.ญี่ปุ่นพบกษิตย้ำฟื้นฟูศก.-เจเทปป้า-อาเซียน

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือข้อราชการกับนายฮิโรฟูมิ นากาโซเนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 10 มกราคมในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเดินทางแวะผ่านประเทศไทยก่อนเดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชาและลาว

นอกจากการย้ำความพร้อมของไทยในจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 14 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงและให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเดินหน้าทางการเมืองของไทย รวมถึงมาตรการรับมือวิกฤติเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยได้ให้ความมั่นใจกับฝ่ายญี่ปุ่นว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการค้า การลงทุน และจะดูแลธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีอยู่กว่า 6,000 บริษัท และขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนการลงทุนในไทยต่อไป ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นแสดงความเข้าใจ และยืนยันความเชื่อมั่นในการแก้ไขฟื้นฟูความเชื่อมั่นของรัฐบาล พร้อมทั้งแจ้งเกี่ยวกับผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเดินทางเยือนไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

ในระหว่างการหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองได้แสดงความยินดีที่ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น หรือ Japan - Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA) ที่มีผลใช้บังคับแล้ว 1 ปีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ช่วยขยายปริมาณการค้าระหว่างกันถึงร้อยละ 18 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์การเกษตร อาหารแปรรูป และสิ่งทอ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าจะผลักดันให้ JTEPA มีผลในทางปฏิบัติและมีความคืบหน้ายิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันในเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สถานการณ์การเมืองในพม่า ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในปาเลสไตน์ รวมถึงความร่วมมือในเวทีสหประชาติ

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด