ไทยได้รับเลือกเป็น ประเทศน่าท่องเที่ยวติดต่อกันปีที่ 5

กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ว่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 ได้มีพิธีประกาศรางวัลเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวในนอร์เวย์ "Grand Travel Award 2009 ขึ้นที่กรุงออสโล โดยประเทศไทยได้รับรางวัล "The Best Tourist Destination เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน และสายการบินไทยได้รับรางวัล "The Best Intercontinental Airlines เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พร้อมด้วย นายมานิตย์ บุญฉิม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำสวีเดน ซึ่งดูแลประเทศนอร์เวย์ด้วย และผู้แทนบริษัทการบินไทยประจำนอร์เวย์ ได้ไปร่วมในพิธีประกาศรางวัลดังกล่าว โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้รับรางวัลในนามประเทศไทย และกล่าวแสดงความขอบคุณโดยเห็นว่ารางวัลดังกล่าวถือว่าเป็นการแสดงความเชื่อมั่นที่ชาวนอร์เวย์มีต่อประเทศไทย แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่นำไปสู่การปิดท่าอากาศยานในปลายปีที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตฯ ยืนยันว่า สถานการณ์ในประเทศไทยได้เข้าสู่สภาวะที่ดีขึ้นแล้ว และได้ขอบคุณภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของนอร์เวย์และชาวนอร์เวย์ที่ยังคงให้ความเชื่อมั่นและความชื่นชอบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลไทยจะพยายามทุกวิถีทางในการเสริมสร้างความมั่นใจต่อชาวต่างชาติในทุกๆ ด้าน

ในการนี้ การที่ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของนอร์เวย์ได้ให้การสนับสนุนโดยการลงคะแนนเสียงเลือกให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในปีนี้ ถือว่ามีคุณค่าอย่างมากและเป็นการให้กำลังใจประเทศไทยในการฟื้นฟูและการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทยและความเป็นอยู่ของประชาชนไทยจำนวนมาก

ทั้งนี้ พิธีประกาศรางวัล Grand Travel Award 2009 จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 โดยถือว่าเป็นงานประกาศรางวัลด้านธุรกิจการท่องเที่ยวประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ มีหน่วยงานธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในนอร์เวย์ต่างๆ เช่น สายการบิน โรงแรม บริษัทท่องเที่ยว สายการเดินเรือ บริการเช่ารถยนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง โดยบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวในนอร์เวย์กว่า 400 แห่งเป็นผู้ร่วมลงคะแนนเสียงในการตัดสินรางวัลต่างๆ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับรางวัลมากกว่าสิบครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบของชาวนอร์เวย์ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง