กทม.ประกาศอพยพแขวงแสมดำ3ชุมชน

กทม.ประกาศอพยพแขวงแสมดำ3ชุมชน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อเวลา 10.45 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงนาม ในประกาศ กทม. เรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน โดยขอให้ประชาชนใน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนการเคหะแห่งชาติ โครงการ 1, ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา และ ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ ถนนพระรามที่2 ซอย 88 ขนย้ายสิ่งของ ทรัพย์สินมีค่า รถยนต์ ปลั๊กไฟฟ้าขึ้นที่สูง และให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว อพยพไปอยู่สถานที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่ กทม. เตรียมไว้ให้ และขอให้ย้ายผู้ป่วย สตรีมีครรภ์ และคนชราก่อนอันดับแรก 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือ ได้ที่สำนักงานเขต หรือศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทม. หมายเลขโทรศัพท์ 1555 หรือ 02-2211212 ตลอด 24 ชั่วโมง