เปิดแผนผัง ประเมินวิกฤตวันน้ำท่วมกทม.สุด

เปิดแผนผัง ประเมินวิกฤตวันน้ำท่วมกทม.สุด
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้จัดทำแผนผังแสดงพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต  กรณีมวลน้ำขนาดใหญ่จ่ออยู่ทางตอนบนของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ไหลทะลักท่วม รัฐบาลและกรุงเทพมหานครไม่สามารถสกัดกั้นได้  

ทั้งนี้ ในแผนผังได้เพิ่มภาพกราฟฟิกแสดงพื้นที่ระดับต่ำ สูง ของกรุงเทพฯ แสดงให้เห็นว่า บางแห่งอาจสูงเพียง 20 ซม.แต่บางแห่งเป็นพื้นที่ต่ำและเป็นทางเดินของน้ำอาจมีน้ำท่วมถึง 2 เมตร เช่น เขตบางบอน บางแค