เทศบาลนครรังสิต เตือนเฝ้าระวังใกล้ชิด ระดับน้ำเพิ่มต่อเนื่อง

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลนครรังสิต แจ้งว่า ระดับน้ำบริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ขณะนี้ (เวลา 15.00 น.) ด้านในของประตูสูง 2.9 เมตร ส่วนด้านนอกของประตูสูง 3.8 เมตร ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า หากน้ำในประตูสูงเกินกว่า 2.9 เมตร น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลอย่างแน่นอน ส่วนระดับความสูงของน้ำด้านนอกประตูหากสูงกว่า 4.24 เมตร ก็จะเกินกว่าขีดคันกั้นน้ำสีแดงที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ นายสุรพัศ ลิ่มวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและปกครองเทศบาลนครรังสิต กล่าวว่า สถานการณ์น้ำขณะนี้อยู่ในขั้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 0.4 เซนติเมตร โดยขณะนี้เทศบาลนครรังสิตยังคงเฝ้าระวังน้ำที่มาจากคลองเปรมประชากร และน้ำที่ระบายออกจากประตูน้ำพระอินทร์ราชา เพราะข้อมูลที่ได้ไม่แน่ชัดว่าปริมาณน้ำจากทั้ง 2 สายนี้จะไหลลงสูงคลองรังสิตประยูรศักดิ์หรือไม่ และในปริมาณเท่าใด หากคลองรังสิตประยูรศักดิ์สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ได้เท่ากับที่น้ำจากประตูน้ำพระอินทร์ราชาระบายมา ก็จะสามารถป้องกันพื้นที่สำคัญในเขตเทศบาลไว้ได้

พื้นที่ที่วิกฤตที่สุดในเขตเทศบาลนครรังสิต คือหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีระดับสูงกว่า 1 เมตรจากผิวถนนของหมู่บ้าน ซึ่งเทศบาลได้เข้าช่วยเหลือทำแนวคันกั้นน้ำไว้แล้ว แต่หากน้ำมีระดับเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องก็อาจจะรับไม่ไหว นอกจากนี้ เทศบาลนครรังสิตยังตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยในพื้นที่ให้กับประชาชนทั้ง 6 หมู่ ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนแล้วเป็นจำนวนมาก