เปิดวิดีทัศน์เพลงชาติใหม่ 2 แบบ

เปิดวิดีทัศน์เพลงชาติใหม่ 2 แบบ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  จัดทำวิดิทัศน์ประกอบเพลงชาติไทยใหม่ โดยจัดทำ 2 แบบ แบบที่ 1 ชื่อ "ทุกเชื้อชาติร่วมใจ ยืนตรงเคารพธงชาติ" แบบที่ ๒ ชื่อ "ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อชาติไทยของเรา 

โดยทั้ง 2 แบบ กำหนดเริ่มใช้เผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา