โครงการบ้านหลังแรก ไม่เกิน 5 ล้านบาท

โครงการบ้านหลังแรก ไม่เกิน 5 ล้านบาท
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เตรียมเสนอโครงการบ้านหลังแรก เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ 

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้เตรียมเสนอมาตรการสนับสนุนการมีบ้านหลังแรก เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ โดยกำหนดราคาบ้านเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินเป็น 5 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการพิจารณา เพื่อให้ราคาบ้านมีการครอบคลุมถึงทำเลเมืองและชานเมืองด้วย

สำหรับรายละเอียดเบื้องต้น ผู้ซื้อสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อบ้าน ไปคำนวณหักลดหย่อนภาษีได้ปีละ 100,000 บาท ในระยะเวลา 5 ปี รวมเป็น 500,000 บาท

สำหรับการซื้อบ้านราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายจริง

อนึ่ง รัฐบาลได้เคยร่างโครงการช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและครอบคลุมบ้านที่อยู่ในเมืองและมีราคาสูงขึ้น จึงเพิ่มวงเงินการซื้อบ้านดังกล่าว