พาณิชย์คุมราคาขายหมูทั่วประเทศ 152-162 บาทต่อกิโลฯ

พาณิชย์คุมราคาขายหมูทั่วประเทศ 152-162 บาทต่อกิโลฯ
thaipbs

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. มีมติควบคุมราคาขายหมูกิโลกรัมละ 152 -162 บาททั่วประเทศ พร้อมกำชับหากส่งออกต้องขออณุญาตก่อนทุกครั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ( 6 ส.ค.)

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. ในวันนี้ ( 5ส.ค.) ว่าที่ประชุม กกร.มีมติประกาศราคาควบคุมหมูทั้งระบบราคาหมูเป็นภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก จำหน่ายไม่เกินกิโลกรัมละ 81 บาท ภาคเหนือ อีสาน จำหน่ายไม่เกินกิโลกรัมละ 85 บาท และ ภาคใต้ ไม่เกินกิโลกรัมละ 87 บาท ส่วนราคาหมูเนื้อแดง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก จำหน่ายไม่เกินกิโลกรัมละ 152 บาท ภาคเหนือ และ อีสาน ไม่เกินกิโลกรัมละ 157 บาท และภาคใต้ไม่เกินกิโลกรัมละ 162 บาท

พร้อมกำหนดเงื่อนไขการส่งออกโดยผู้ส่งออกหมูจะต้องขออนุญาตที่กรมการค้าภายในก่อนการส่งออก และ ปรับปริมาณการขออนุญาตเพื่อเคลื่อนย้ายเป็น 10 ตัว ไม่จำกัดน้ำหนักต้องขออนุญาตก่อนเคลื่อนย้าย และ ผู้ครอบครองหมูเป็น เกิน 500 ตัว หมูชำแหละ เกิน 5 ตัน ต้องแจ้งปริมาณและสถานที่จัดเก็บทุก 15 วัน พร้อมปิดป้ายแสดงราคาขายหมูเป็นหน้าฟาร์ม โดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ( 6 ส.ค.)