พาณิชย์เรียกประชุมแก้ปัญหา "หมูแพง"

พาณิชย์เรียกประชุมแก้ปัญหา "หมูแพง"
thaipbs

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากมีแผงขายหมูในตลาดหลายแห่งประท้วงด้วยการหยุดขายชั่วคราวปัญหานี้ นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงการแก้ปัญหาราคาหมูแพงว่า ในวันที่ 5 ส.ค.นี้ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เรียกประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเพื่อหาวิธีแก้ไข โดย กกร.เสนอ 3 แนวทางพิจารณาได้แก่

1.จะห้ามส่งออกหมูเป็นการชั่วคราว หรือ ต้องขออนุญาตในการส่งออก
2. ใช้มาตรการควบคุมราคาหมูตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
3. ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งปริมาณหมูให้ทราบเป็นระยะ เพราะปริมาณหมูภายในประเทศมีน้อยส่งผลให้ราคาขายแพงขึ้นมาก โดยจะใช้แนวทางดังกล่าวอย่างน้อย 6 เดือน หรือ จนกว่าสถานการณ์ราคาและปริมาณหมูเพียงพอต่อการบริโภค

ที่ผ่านมากรมกาารค้าภายในใช้มาตรการขอความร่วมมือตรึงราคาหมูหน้าฟาร์มไว้ที่ 79 บาทต่อกิโลกรัม หรือ ถ้าจะเคลื่อนย้ายต้องขออนุญาตก่อน แต่ไม่สามารถสกัดการลักลอบส่งออกหมูไปต่างประเทศ ซึ่งขายได้ราคาดีกว่าทำให้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพิ่มการตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศพม่าเพื่อควบคุมการส่งออกหมู โดยราคาเนื้อในฝั่งประเทศพม่ามีราคาสูงกว่าในประเทศไทยกิโลกรัมละ 5 บาท

นายพงษ์เทพ บัวทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีการส่งออกหมูไปยังประเทศพม่าเดือนละประมาณ 150 ตัวแต่หลังมีมาตรการในการควบคุมส่งออกที่จะต้องมีใบเคลื่อนย้ายสุกรทำให้การส่งออกหยุดชะงักลง ส่วนการลักลอบส่งออกหมูด่านศุลกากรแม่สอดได้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทำการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกสินค้าควบคุมอื่น ๆ เป็นปกติอยู่แล้ว

สำหรับมาตรการราคาหมูที่จะควบคุมดูแลหมูเป็นภาคกลางจำหน่ายไม่เกิน 80-81 บาทต่อกิโลกรัม ภาคเหนือ และ อีสานให้จำหน่ายหมูเป็นไม่เกิน 85 บาทต่อกิโลกรัม และ ภาคใต้จำหน่ายไม่เกิน 87 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาหมูเนื้อแดงภาคกลางราคาไม่เกิน 150-152 บาทต่อกิโลกกรัม ภาคเหนืออีสาน ราคาไม่เกิน 157 บาทต่อกิโลกรัม และ ภาคใต้ไม่เกิน 162 บาทต่อกิโลกรัม