อภิสิทธิ์ แถลงอำลาตำแหน่งนายกฯ ส่งงานให้รัฐบาลใหม่

อภิสิทธิ์ แถลงอำลาตำแหน่งนายกฯ ส่งงานให้รัฐบาลใหม่
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(4 ส.ค.) เมื่อเวลา 20.30 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ก่อนจะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 27 โดยใช้ชื่อรายการว่า "รายงานสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อส่งมอบงานบริหารประเทศไทย" โดยเนื้อหาในรายการมีความยาวประมาณ 13 นาที โดยเนื้อหาโดยสรุปมีดังนี้

รัฐบาลปัจจุบันได้พยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงการส่งมอบงานเพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่เข้าบริหารราชการแผ่นดิน ขณะที่สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เอื้อต่อการให้รัฐบาลใหม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนและประเทศได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาของแพง ค่าครองชีพ ประกอบกับการที่สถานการณ์เศรษฐกิจในโลกยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก รวมไปถึงความผันผวนของราคาน้ำมัน

ส่วนฐานะทางการเงิน การคลัง และฐานะของประเทศมีความมั่นคงอย่างมาก โดยขณะนี้มีเงินสำรองระหว่างประเทศ 180,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และจัดเก็บรายได้เกือบ 200,000 ล้านบาท มีเงินคงคลัง 300,000 ล้านบาท และหนี้สาธารณะของประเทศลดลงเหลือร้อยละ 40 ขณะที่การจ้างงานอยู่ในฐานะที่เข้มแข็งเป็นพิเศษอัตราการว่างงานต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และเราได้มีการวางระบบสวัสดิการอย่างทั่วถึง ทั้งการเรียนฟรี รักษาฟรี การดูแลคนกลุ่มต่าง ๆ หวังว่ารัฐบาลใหม่จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจัง ขณะที่ด้านการต่างประเทศความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปด้วยความราบรื่น ยกเว้นข้อพิพาทกับกัมพูชา

พร้อมกันนี้ นายอภิสิทธิ์ ยังได้กล่าวขอบพระคุณพี่น้องประชาชน เจ้าหน้าที่ และข้าราชการทุกท่าน ที่ได้ช่วยให้การบริหารราชการแผ่นดินในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาล นำพาประเทศชาติฟันฝ่าวิกฤติต่างๆ ซึ่งแม้ว่าจะมีบางปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ หรือไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ทำไว้นั้นจะเป็นฐานสำคัญให้รัฐบาลชุดต่อไปเข้ามาสานต่อเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนทุกคนต่อไป