ครป. แนะ เก็บภาษีที่ดิน อัตราก้าวหน้า

ครป. แนะ เก็บภาษีที่ดิน อัตราก้าวหน้า

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
นายสมชัย ฤชุพันธุ์ อดีตอธิบดีกรรมสรรพสามิต หนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กล่าวว่า ประเทศไทย ควรปฏิรูประบบความคิด ในการบริหารเศรษฐกิจ เช่น การจัดการผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด บริหารให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และต้องมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึง แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ปัจจุบัน ประเทศไทย ไม่มีการบริหารจัดการเช่นนี้ จนทำให้ทรัพย์สินประเภทที่ดิน ว่างเปล่าเป็นจำนวนมาก กระจุกตัวอยู่เฉพาะผู้มีฐานะ คณะกรรมการปฏิรูป จึงเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีการถือครองที่ดินในอัตราก้าวหน้า รวมถึง จำกัดการถือครองที่ดิน นอกจากนี้ นายสมชัย ยังเห็นอีกว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินในปัจจุบันต่ำเกินไป ไม่เหมาะสมกับราคาที่ดินมีการ
ปรับราคาสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook