เลขาฯKNUไม่สนผู้นำรัฐบาลใหม่พม่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางดอซิโปรา เส็ง เลขาธิการ KNU ซึ่งเป็นผู้นำหญิงของกะเหรี่ยง กล่าวถึงกรณี การรับตำแหน่งของ พล.อ.เต็งเส่ง ประธานาธิบดี คนแรกของพม่า ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ภายหลังปฎิญาณตน และแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ที่มีการประชุมร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลใหม่ และผู้นำใหม่ของพม่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นในพม่า ประชาชนพม่าจะไม่ได้อะไร นอกจากถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองว่า รัฐบาลชุดใหม่มาจากการเอกตั้งเท่านั้น เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับผู้นำพม่า แต่ทุกอย่างยังอยู่ที่อำนาจเผด็จการของ พล.อ.อาวุโส ตานฉ่วย ซึ่ง KNU ยืนยันว่า ไม่เคยสนับสนุนรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 255 ซึ่งมีการลือกตั้งผ่านมาเมื่อปี พ.ศ. 2553 และ KNU จะไม่สนับสนุนรัฐบาลชุดใหม่ แม้รัฐบาลทหารจะประกาศถ่ายโอนอำนาจให้กับรัฐบาลชุดใหม่แล้วก็ตาม และเท่าที่พูดคุยกับราษฎรพม่า และชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ ก็ไม่มีใครสนใจกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าใดๆ ที่สำคัญสงครามกลางเมือง civil war ยังคงเกิดในขึ้นต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า กองกำลัง KNU ได้ประกาศอิสรภาพและการปกครองตนเองภายใต้กฎหมายแห่งรัฐกะเหรี่ยง มากกว่า 60 ปี และวันนี้ ก็ยังคงยืนหยัดที่จะต่อสู้กับ รัฐบาลทหารพม่า และตามแนวชายแดนไทย-พม่า ด้านจังหวัดตาก ก็ยังคงมีการสู้รบอย่างต่อเนื่องระหว่างทหารพม่ากับ กองกำลังกะเหรี่ยงฝ่าย KNU ที่ขณะนี้ได้สนธิและบูรณาการ ทหาร ร่วมกับ กองกำลังทหารกะเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตย DKBA

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด