ฑูตซาอุฯหนุนคณะกก.ส่งเสริมกิจการฮัจญ์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้รับแจ้งจาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ว่า สถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย มีความยินดีสนับสนุนมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้การบินไทย ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ ขนส่งผู้แสวงบุญจากภาคใต้ทั้งหมด เพียงสายการบินเดียวและการขอโควตาเพิ่มจาก 13,000 คน เป็น15,000 คนนั้น สถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย ยินดีจะประสานงานกับทางการซาอุดิอาระเบียเพื่อติดตามเรื่องดังกล่าวอีกทางหนึ่ง และในปีนี้ สถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย จะเข้มงวดการออกวีซ่าให้กับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยจะออกวีซ่าให้กับ ผู้แสวงบุญที่ดำเนินการผ่าน
กรมศาสนา เท่านั้น

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด