ผู้แทนผอ.กอ.รมน.ภ.4พบปะองค์กรภาคปชช.

ผู้แทนผอ.กอ.รมน.ภ.4พบปะองค์กรภาคปชช.

ผู้แทนผอ.กอ.รมน.ภ.4พบปะองค์กรภาคปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภ.4 สน.)พล.ต.กิจจา ศรีทองกุล ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เข้าร่วมพบปะองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง มี พล.ต.จุลเดช จิตถวิล หัวหน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กอ.รมน.ภ.4 สน. และผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับ กอ.รมน.ภ.4 สน. ได้ขอให้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้จัดตั้งไว้แล้ว ประจำทุกตำบล ซึ่งมีผู้แทนสมาชิกจำนวน 330 คน ที่ได้เดินทางมารับค่าตอบแทน เพื่อจะได้ช่วยเหลือกัน ดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในพื้นที่ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด