พาณิชย์รายงานเงินเฟ้อไตรมาสแรกพุ่ง3.01%

           นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเงินเฟ้อเดือนมี.ค.เท่ากับ  110.49  เพิ่มขึ้น 3.14  %เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่หากเทียบกับเดือนก.พ.ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 0.49 %และอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.)เพิ่มขึ้น 3.01 %เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน            ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานเดือนมี.ค.54 อยู่ที่ 104.83 เพิ่มขึ้น 1.62% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่หากเทียบกับเดือนก.พ.เพิ่มขึ้น 0.28% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานไตรมาสแรกม.ค.-มี.ค.เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนเพิ่มขึ้น1.46%            ทั้งนี้ปัจจัยที่ผลักดันให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นมาจาก ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 5.87ท เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่หากเทียบกับเดือนก.พ.เพิ่มขึ้น 0.76% ขณะที่ดัชนีหมวดอื่นๆ ที่มิใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 1.53%เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน  เทียบกับเดือนก.พ.เพิ่มขึ้น 0.33% อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าเงินเฟ้อทั้งปีจะอยู่ในกรอบ 3.2-3.7%  

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด