พณ.เผยน้ำท่วมอาหารแพงดันเงินเฟ้อ3.14%

พณ.เผยน้ำท่วมอาหารแพงดันเงินเฟ้อ3.14%

พณ.เผยน้ำท่วมอาหารแพงดันเงินเฟ้อ3.14%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง ดัชนี ราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อในช่วงเดือนมีนาคม 2554 ว่าอัตราเงินเฟ้อ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นร้อยละ 3.14 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการสูงขึ้นของดัชนี ราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.87 โดยสินค้าที่มีการปรับราคาสูงขึ้น อาทิ ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่ ผัก และผลไม้ ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนแรกของปี เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.01 ซึ่งตลอดทั้งปี คาดว่า จะเป็นตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ร้อยละ 3.2-3.7 แต่ยังคงต้องระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงของราคาน้ำมันในตลาดโลก ภัยธรรมชาติต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น และการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด