ยะลามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ

ยะลามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ

ยะลามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 1 จำนวน 39 คน จากพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสงขลา ที่ผ่านการฝึกอบรม ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ วิชาชีพช่างซ่อมและบำรุงรักษายานยนต์ และวิชาชีพช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร เริ่มฝึกอบรมมาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 รวมระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมในสาขาต่างๆ มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หลังฝึกอบรมแล้ว ก็ได้รับการตอบรับเข้าทำงานกับบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาหาดใหญ่ จำนวน 11 คน บริษัท คูโบต้า จำกัด จำนวน 8 คน และบริษัท พิธานพาณิชย์ โตโยต้า จำนวน 12 คน นอกจากนั้น ประสงค์ศึกษาต่ออีกจำนวน 8 คนด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด