ผู้ว่าฯตรังสั่งฟันผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตามที่ จังหวัดตรัง ประสบปัญหาน้ำท่วม ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2554 เป็นต้นมา สาเหตุดังกล่าว อาจทำให้ผู้ประกอบการบางราย ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ในการขึ้นราคาสินค้า หรือ กักตุนสินค้า พบว่า มีการขึ้นราคาสินค้า 20-50 % โดย นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการค้าบางราย ที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หรือ กักตุนสินค้า จังหวัดตรัง จึงประกาศห้ามมิให้ผู้ประกอบการค้า ฉวยโอกาสโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2552 มาตรา 29 และมาตรา 30 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสน 4 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และหากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขึ้นราคาสินค้า โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ พบการกักตุนสินค้า ให้ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง โทร 075 223 076 - 7 หรือ โทรสายด่วน 1569

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด