ธ.ก.ส.ยืดหนี้ช่วยเกษตรกรภาคใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทางภาคใต้ว่า ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยเบื้องต้นได้เตรียมเงินบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าวงเงิน 19 ล้านบาท เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เช่น การจัดถุงยังชีพ จำนวน 8,800 ถุง มูลค่า 1.8 ล้านบาท และนอกจากนี้ ธ.ก.ส.จะจำหน่ายหนี้สูญให้กับลูกค้าที่เสียชีวิต โดย ธ.ก.ส.จะแบกรับภาระหนี้เอง ส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายในการประกอบอาชีพจะขยายเวลาในการชำระหนี้ และงดคิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 ปี โดยทาง
ธ.ก.ส.จะขอชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล ในอัตราดอกเบี้ย MRR-1 ซึ่งปัจจุบัน อยู่ที่ร้อยละ 5.75

ส่วนกรณีลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ ธ.ก.ส.จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และฟื้นฟูอาชีพให้ตลอดจนให้กู้ใหม่ เพื่อการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตรายละไม่เกิน 1 แสนบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าร้อยละ 3 เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปีครึ่ง และลดหย่อนเกณฑ์การชำระหนี้ตามความสามารถของลูกค้า รวมทั้งลดหลักประกันเงินกู้จากเกณฑ์ปกติ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด