ก.พลังงานเตรียมผลิตพลังงานจากสาหร่าย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่ายน้ำมัน ระหว่าง 4 หน่วยงาน อาทิ บริษัทบางจากปิโตรเลียม บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง บริษัทล็อกซ์เล่ย์ และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. โดยระบุว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่หลากหลาย โดยใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่ายน้ำมัน เป็นโครงการนำร่อง โดยทั้งปีหน่วยงานไปดำเนินการแบบครบวงจร ตั้งแต่การลงทุนระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่าย การสกัดออกมาเป็นน้ำมันสาหร่าย และการนำไปผลิตและจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

อย่างไรก็ตาม ทางบางจาก จะเป็นผู้รับซื้อน้ำมันสาหร่าย ไปผลิตเป็นไบโอดีเซล โดยตั้งเป้าการพัฒนาโครงการให้เป็นระดับเชิงพาณิชย์ ภายใน 3 ปี และผลิตน้ำมันจากสาหร่ายได้ 30,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งเบื้องต้นจะใช้เงินลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด