อินโดฯเตรียมขยายการลงระบบสาธารณูปโภค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปีนี้ทางรัฐบาลอินโดนีเซีย มีการกำหนดโครงการพัฒนาเมือง โดยจะขยายการลงทุนจำนวน 37,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคเชื่อมต่อท่อประปา สำหรับให้บริการน้ำดื่มสะอาด แก่ประชาชนจำนวน 2 ล้านครัวเรือน โดยตั้งเป้าหมายการดำเนินโครงการภายในปี 2558 จะสามารถเพิ่มการให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชน ในส่วนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยมีประมาณ 8.5 ล้านครัวเรือน ใช้เงินลงทุนอีกว่า 172,500 ล้านบาท จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ที่มีศักยภาพสูงในการก่อสร้างการจัดทำระบบเชื่อมต่อ ท่อประปาในการเข้าร่วมลงทุน และขยายการค้ากับประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซีย มีนโยบายเปิดกว้าง และสนับสนุนให้มีการร่วมลงทุนดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด