ธอส. ออก5มาตรการ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า ทาง ธอส. เตรียม 5 มาตรการ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยมาตรการที่ 1 สำหรับลูกค้า ของธนาคาร กรณีประกันได้รับความเสียหาย ธนาคารจะยกเว้นการผ่อนชำระวงเงินงวดค่าบ้าน เป็นระยะเวลา 4 เดือน มาตรการ 2 กรณีลูกค้าได้รับผลกระทบด้านรายได้ จะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 1 ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี ส่วนมาตรการที่ 3 กรณีลูกค้าได้รับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ดังกล่าว จนทุพพลภาพถาวร หรือ เสียชีวิต ธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ย ให้เหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี ตลอดระยะเวลาการกู้ที่เหลืออยู่ ส่วนมาตรการที่ 4 นั้น กรณีที่อาคารที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลัง จนไม่สามารถอาศัยได้ จะได้รับการปลดภาระหนี้ตามยอดหนี้คงเหลือ ในส่วนของอาคาร และมาตรการที่ 5 สำหรับลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ ที่อาคารได้ความเสียหายสามารถขอกู้เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารทดแทน แทนอาคารเดิม หรือ ซ่อมแซมอาคาร ที่ได้รับความเสียหาย ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2 ต่อปีเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งมาตรการดังกล่าว จะเป็นการช่วยเหลือต่อความเดือดร้อนของประชาชน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด