กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพิ่ม4จุดให้บริการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมได้ขยายหลักการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด เพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง ได้แก่ พัทยา ชลชบุรี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ในการขอรับบริการจดทะเบียนธุรกิจ และขอรับบริการข้อมูล ซึ่งทางกรมได้ให้ความสำคัญในการยกระดับ คุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทั้ง 4 แห่ง มีสถานประกอบการตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของแต่ละจังหวัด จึงต้องการอำนวยความสะดวก ในการให้บริการลดภาระค่าใช้จ่ายให้เวลาในเดินทาง ติดต่อข้าราชการโดยสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 4 แห่ง จะเปิดให้บริการพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. นี้ เป็นต้นไป ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดสถานที่ตั้งสำนักงาน จากสำนักงานพัฒนาธุรกิจารค้าจังหวัด ทั้ง 4 แห่ง หรือสายด่วน 1570 ได้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด