จ.สุรินทร์ จัดงานวันข้าราชการพลเรือน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดสุรินทร์ จึงกำหนดจัดงาน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด