กรมชลฯเร่งระบายน้ำท่วมภาคใต้ออกสู่ทะเล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึง การแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ว่า ในวันนี้ กรมชลประทาน ได้จัดทีมนักวิชาการลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์น้ำตกค้าง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล ส่วนการป้องกันน้ำท่วมในระยะยาว จะทบทวนสภาพลุ่มน้ำทั้งหมด ซึ่งได้มีการศึกษาเบื้องต้นไว้แล้ว แต่ไม่ได้นำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบันสภาพลุ่มน้ำเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงต้องนำผลวิจัยทั้งลุ่มน้ำย่อยและลุ่มน้ำหลักมาทบทวนอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางป้องกัน หากฝนที่ตกในปริมาณมากเหมือนปัจจุบัน

อนึ่ง สำหรับปริมาณน้ำที่ จ.นครศรีธรรมราช ยังคงมีปริมาณมาก แต่สามารถระบายออกสู่ทะเลทางลุ่มน้ำปากพนัง วันละ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนลำน้ำสายย่อยที่ไหลลงสู่ทะเลโดยตรง ยังคงระบายน้ำได้ดี ซึ่งกรมชลประทาน ได้เตรียมส่งเครื่องสูบน้ำ 50 เครื่อง ไประบายที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ จะนำเครื่องสูบน้ำจากจังหวัดสงขลาอีก 50 เครื่องมาประจำ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย เพื่อช่วยระบายน้ำออกทันที ที่ฝนหยุดตก

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด