เจ้าของฟาร์มไก่สุรินทร์เปิดไฟไล่ความหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาพอากาศที่ จังหวัดสุรินทร์ อุณหภูมิยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ฟ้าหลัว และมีลมพัดแรงตลอดทั้งวัน สลับกับฝนตกเป็นระยะ ส่งผลให้ชาวสุรินทร์ ต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย ในขณะที่ ฟาร์มไก่ทุกแห่งต้องเปิดไฟ เพื่อเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเลี้ยง และป้องกันไก่ตายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ขณะที่เจ้าของสุกรต้องหาภาชนะมาปิดกันกระแสลมหนาวให้กับแม่สุกรและลูกสุกรเกิดใหม่ เพื่อป้องกันความสูญเสียลูกสุกรไปกับอากาศที่หนาวเย็น ในขณะที่ประชาชนที่นิยมเลี้ยงสุนัข ต่างไปเลือกซื้อเสื้อกันหนาวให้สุนัขสวมใส่ เพื่อป้องกันความหนาวเย็น อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุหลายรายบอกว่า ไม่เคยพบเจอสภาพอากาศที่ร้อนจัด แต่กลับมาหนาวเย็นอย่างรวดเร็วเช่นนี้
มาก่อน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด