ธนานุบาลสำรอง700 - 800 ลบ.รับเปิดเทอม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้เตรียมเงินสำรองเพิ่มอีก 700 - 800 ล้านบาท เพื่ออำนวยความสะดวก และแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในช่วงเวลาเปิดเทอม พร้อมจัดโปรโมชั่นความช่วยเหลือ โครงการที่ 1 ลดดอกเบี้ยสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน เริ่ม 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 54 วงเงินรับจำนำไม่เกิน 70,000 บาท ส่วนโครงการที่ 2 เป็นการลดดอกเบี้ยสำหรับประชาชนทั่วไป กรณีจำนำไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน วงเงิน 5,001 - 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน กรณีจำนำเกิน 15,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน สำหรับ 2,000 บาทแรก ส่วนที่เหลือคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด