AISสำรองน้ำมันปั่นไฟสถานีฐานภาคใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่า เอไอเอส ได้เตรียมการสำรองน้ำมัน เพื่อใช้สำหรับเครื่องปั่นไฟ พร้อมทั้งเตรียม
เครื่องปั่นไฟเคลื่อนที่ จำนวน 13 เครื่อง เพื่อใช้ในการปั่นไฟให้กับสถานีฐานในพื้นที่หลักๆ ทางภาคใต้ ให้ยังใช้งานได้ตามปกติ และยังได้ส่งรถสถานีฐานเคลื่อนที่ลงไปยัง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมปริมาณการใช้งาน และเป็นจุดให้
บริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับประชาชน ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้

นอกจากนี้ ยังยกเว้นการระงับสัญญาณการให้บริการ สำหรับลูกค้าโพสต์เพดที่ครบกำหนดชำระค่าบริการ ในบริเวณพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 เมษายน นี้ รวมทั้ง ได้เพิ่มวันใช้งาน 20 วัน ให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในระบบ
พรีเพด จนถึงวันที่ 18 เม.ย. พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย 1,000 ชุด

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด