บอร์ดยาสูบหวั่นยอดส่งรายได้เข้ารัฐหด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการโรงงานยาสูบ เปิดเผยว่า การปรับโครงสร้างภาษีในส่วนของบุหรี่นั้น ที่จะมีการปรับขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของโรงงานยาสูบ ทำให้การนำส่งรายได้เข้าสู่รัฐบาล อาจปรับตัวลดลงจากที่ผ่านมา แต่คงไม่มีผลกระทบจึงทำให้การดำเนินงานของโรงงานต้องขาดทุน ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการรายงานให้กระทรวงการคลัง ได้รับทราบแล้ว อย่างไรก็ตามหากยังไม่มีการปรับอัตราภาษีขึ้น ก็เชื่อว่า การนำส่งรายได้ในปี 2554 นี้ จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่ากับในปี 2553 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ทางโรงงานยาสูบ ยังได้มีการเตรียมตราสัญลักษณ์จากเดิมเป็นรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นสากล และง่ายต่อการประชาสัมพันธ์สู่ตลาดโลก

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด