รองฯสุเทพ ประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 4

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือ ก.ตร. เดินทางมาเป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 4 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญอยู่ 2 เรื่องคือ 1. การขอยกเว้นการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร ที่มิได้เป็นไปตามกฎ ก.ตร. 2. การขอเปลี่ยนแปลงวันมีผลบังคับใช้ของตำแหน่งข้าราชการตำรวจ เพื่อรองรับการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ คงต้องรอมติ
ของที่ประชุมว่า จะมีความชัดเจนออกมาอย่างไร

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด